Kennismaking

Kom kennismaken

De volgende stappen hanteren wij voordat uw kind ingeschreven kan worden bij ons op school:

 1. Kennismakingsgesprek met de directeur of intern begeleider en een rondleiding in de school.
 2. Aanmelden d.m.v. een aanmeldformulier.
 3. Onderzoek door de school na het ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier (6-10 weken). In deze fase kunnen wij beoordelen of wij een passende plek kunnen bieden.
 4. Terugkoppeling naar ouders/verzorgers of een gesprek met ouders/verzorgers en de school. Het aanbod wordt besproken. Dit kan zijn:
  • Plaatsing op school, regulier
  • Plaatsing op school, met een zorgarrangement
  • Plaatsing op een andere reguliere school
  • Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs
 5. Inschrijving op de school d.m.v. een inschrijfformulier en vragenlijst

Bel ons

Aanmelden voor kennismakingsgesprek

Kennismakingsformulier
reCAPTCHA
CBS Het Gebint, een solide basis voor een goede toekomst