Ouderinformatie

Ouderbetrokkenheid

Omdat de impact van de thuis- en gezinsfactoren van grote invloed is op de leerprestaties van uw kind (49%), vinden we het belangrijk dat we samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind. Wij streven naar een situatie waarin leraren en ouders elkaar begrijpen, helpen, aanvullen, motiveren, inspireren en samenwerken in het belang van het kind – de leerling!

Ouderbetrokkenheid heeft tot doel:

 • het verhogen van de leeropbrengsten
 • vormgeven van de school als gemeenschap.

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Opvoeden doe je samen.

Ouders informeren

Ouders worden geïnformeerd door de volgende activiteiten en media:

 • er zijn ieder schooljaar startgesprekken waarin ouders, leerling en leerkracht verwachtingen kunnen uitspreken en waarin afspraken gemaakt kunnen worden om het schooljaar zo goed mogelijk te laten verlopen voor uw kind;
 • ouders worden in de gelegenheid gesteld om een leerkracht voor 08.25 uur en na 14.30 u. te spreken;
 • wij organiseren kijkjes in de klas;
 • wij hebben een duidelijk huiswerkbeleid;
 • ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief;
 • ‘Parro’ is de app die wij gebruiken om ouders te laten zien wat wij op school gedaan hebben;
 • de website van de school en de site www.scholenopdekaart.nl houden wij up-to-date;
 • jaarlijks organiseren wij een nieuw(school)jaarsreceptie;
 • jaarlijks organiseert de ouderraad een ouderavond waar wij een aandeel in hebben;
 • tijdens het schooljaar voeren leerkrachten, ouders (en leerlingen) voortgangsgesprekken;
 • ouders en leerlingen ontvangen twee keer per schooljaar een rapport

Ouderparticipatie

​Mocht u interesse hebben om u op enige wijze voor de school in te zetten, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Lid raad van toezicht
 • Medezeggenschapsraad
 • Ouderraad
 • Oud papier
 • Lezen met leerlingen
 • Helpen in de schoolbibliotheek
 • Luizencontroles uitvoeren
 • Helpen bij creatieve middagen
 • Begeleiding tijdens uitstapjes

 

 

Kinderopvang KIWI

 

 

Binnen MFA De Zuides is tevens een peuterspeelzaal, een voorschoolse- en een naschoolse opvang. U kunt hier contact opnemen en u laten voorlichten.

 Contact KIWI

 

 

 

 

CBS Het Gebint, een solide basis voor een goede toekomst