Scholengroep Perspectief

Schoolbestuur

CBS Het Gebint is één van de 14 scholen die behoren tot de Scholengroep Perspectief. Van deze scholen bieden er twaalf regulier basisonderwijs en de andere twee speciaal (basis)onderwijs. Vanuit onze visie willen we aan zoveel mogelijk leerlingen onderwijs en begeleiding bieden dat bij hen past. Daarom zijn we ook blij dat we zoveel verschillende vormen van onderwijs binnen onze eigen deuren kunnen bieden.

Wat kunnen ouders verwachten op een school van Scholengroep Perspectief? Voor al onze scholen geldt het hieronder in het groene blok uitgewerkte kader.

Iedere school is vrij om hier op eigen wijze invulling aan te geven. Daardoor verschillen scholen ook weer van elkaar. Ook dat vinden we belangrijk. Ook zijn we voortdurend bezig om te groeien of te veranderen. Als bestuur zijn we daarom ook steeds met de scholen in gesprek om ervoor te zorgen dat het onderwijs eigentijds en toekomstgericht vorm wordt gegeven.

R. Brunekreeft

Voorzitter College van Bestuur
Loodzetter 7
9502EW STADSKANAAL
T: 0599-612612
E: info@sgperspectief.nl

Bij de scholen van Scholengroep Perspectief:

  • werken we vanuit een christelijke en/of algemeen bijzondere achtergrond;
  • heerst een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen en waar ze zichzelf mogen zijn;
  • worden kinderen betrokken bij hun eigen ontwikkelingsproces en wordt eruit een kind gehaald wat erin zit;
  • werkt deskundig personeel met een warm hart voor kinderen;
  • wordt er zoveel mogelijk onderwijs op maat aangeboden;
  • worden goede resultaten behaald;
  • wordt er nauw samengewerkt met ouders en wordt hun inbreng gewaardeerd.

 

CBS Het Gebint, een solide basis voor een goede toekomst