Een solide basis voor een goede toekomst

Wat kenmerkt onze school:

  • een laagdrempelige dorpsschool;
  • peuterspeelzaal, voorschoolse- en naschoolse opvang binnen in hetzelfde gebouw (aanmelden);
  • ouderparticipatie (handen uit de mouwen) en ouderbetrokkenheid (meedenken vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor goed onderwijs) staan hoog in het vaandel;
  • open en eerlijke communicatie;
  • kindgericht;
  • goede zorgstructuur;
  • investeren de toekomst
  • een christelijke basisschool, die openstaat voor ieder die ons respecteert.

We vinden het heel belangrijk, dat onze leerlingen (en hun ouders) zich op onze school veilig, gewaardeerd en serieus genomen voelen.

We onderzoeken steeds wat werkt voor onze leerlingen. De striktheid die wij hanteren als het gaat om de opbouw van de lessen, de inrichting van de klassen en de gedragsverwachtingen die we richting leerlingen uitspreken, draagt er aan bij dat we leerlingen zien en dat we tijd en aandacht hebben voor de brede taak die wij als team hebben.

Dat betekent dat we alert zijn en keuzes maken: wat doen we wel en wat doen we niet of minder? Hoe gaan we om met de verscheidenheid aan leercapaciteit van onze leerlingen? Hoe waarborgen we de zorg aan onze kinderen? Waarin kunnen wij ons als team verder in bekwamen?

Kinderen zijn in totaal (van groep 1 tot en met groep 8) ruim 7500 uur op de basisschool. Ouders vertrouwen hun kind(eren) aan ons toe.

In de tijd dat ze bij ons zijn proberen we ze zo goed mogelijk te helpen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en gave jonge mensen, met voldoende kennis en vaardigheden.

Ons doel is dat ze met zelfvertrouwen de wereld buiten de school tegemoet kunnen treden en uiteindelijk, na groep 8, goed voorbereid in het voortgezet onderwijs hun plekje vinden.

Vindt u niet wat u zoekt of wilt u een gesprek met mij?

U kunt altijd een afspraak maken,
telefonisch 0599 – 322 556
of via de mail info.gebint@sgperspectief.nl.

U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Jan Boels, directeur

CBS Het Gebint, een solide basis voor een goede toekomst