Sociale veiligheid

Kanjertraining

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij even belangrijk als de cognitieve ontwikkeling (het leren). Als een kind zich niet prettig voelt, zal hij/zij niet tot leren komen. Kinderen verlangen naar
een schoolomgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of uitgelachen te worden. Alle partijen (ouders en leerkrachten) die bij de school
betrokken zijn willen bijdragen aan een positief klimaat. Zij houden toezicht, praten met kinderen over
hun gedrag en spreken hen erop aan. Een van de dingen die ook gedaan wordt is het promoten van
goed gedrag en bewustmaken van soms onbedoeld verkeerd gedrag. Dit doen wij door middel van de
Kanjertraining.

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.

 

Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress.

 

Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.

 

Net als elders in de samenleving kent ook onze school een aantal regels om het mogelijk te maken dat kinderen worden opgevangen in een
rustige en opgeruimde omgeving, waar zij zich veilig en thuis voelen.

 

Meer over kanjertraining

CBS Het Gebint, een solide basis voor een goede toekomst