Schooltijden

 

Schooltijden

Voor maandag t/m vrijdag geldt voor alle groepen: 08.30-14.00 uur.

De leerlingen lunchen op school.

Om 08.25 uur gaat de eerste bel; om 08.30 uur de tweede bel. Er is geen pleinwacht aanwezig. De leerkrachten verwelkomen hun leerlingen binnen.

Vakantierooster:

Het vakantierooster voor cursusjaar 2023-2024 vindt u hieronder.
Buiten deze dagen wordt in principe geen verlof gegeven. Uitzonderingen vindt u op www.leerplicht.net. Voor deze uitzonderingen kunt u gebruik maken van het dit verlofformulier.

Aanvang schooljaar 04-09-’23
Herfstvakantie 23-10-’23 t/m 27-10-’23
Kerstvakantie 22-12-’22 v.a. 12.15 u. t/m 07-01-’24
Voorjaarsvakantie 19-02-’24 t/m 23-02-’24
Goede Vrijdag-2e Paasdag 29-03-’24 t/m 01-04-’24
Meivakantie 29-04-’24 t/m 12-05-’24
Hemelvaartsdag 09-05-’24 (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 20-05-’24
Zomervakantie 19-07-’24 v.a. 12.15 u. t/m 01-09-’24
Professionaliseringsdagen schoolteam: de leerlingen zijn vrij.
14-02-’24
18-04-‘24
06-06-‘24 en 07-06-’24
10-07-‘24
CBS Het Gebint, een solide basis voor een goede toekomst