Schooltijden

 

Schooltijden

Voor maandag t/m donderdag geldt voor alle groepen: 8.30-14.00
Op vrijdag starten alle groep om 08.30 u. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15 u. vrij. De groepen 5 t/m 8 zijn om 14.00 u. vrij.

De leerlingen lunchen op school. De groepen 1 t/m 4 lunchen op vrijdagmiddag niet op school.

Om 08.25 uur gaat de eerste bel; om 08.30 uur de tweede bel. Er is geen pleinwacht aanwezig. De leerkrachten verwelkomen hun leerlingen binnen.

Vakantierooster:

Het vakantierooster voor cursusjaar 2022-2023 vindt u hieronder.
Buiten deze dagen wordt in principe geen verlof gegeven. Uitzonderingen vindt u op www.leerplicht.net. Voor deze uitzonderingen kunt u gebruik maken van het dit verlofformulier.

Aanvang schooljaar 29-08-’22
Herfstvakantie 17-10-’22 t/m 21-10-’22
Kerstvakantie 23-12-’22 v.a. 12.15 u. t/m 06-01-’23
Voorjaarsvakantie 27-02-’23 t/m 03-03-’23
Goede Vrijdag-2e Paasdag 07-04-’23 t/m 10-04-’23
Meivakantie 27-04-’23 t/m 05-05-’23
Hemelvaartsdag 18-05-’23 t/m 19-05-’23
Pinkstervakantie 29-05-’23
Zomervakantie 21-07-’23 v.a. 12.15 u. t/m 01-09-’23
Professionaliseringsdagen schoolteam: de leerlingen zijn vrij.
01-11-’22
14-02-’23
18-04-‘23
17-05-‘23
13-06-‘23
CBS Het Gebint, een solide basis voor een goede toekomst