Schooltijden

 

Schooltijden

Voor maandag t/m donderdag geldt voor alle groepen: 8.30-14.00
Op vrijdag starten alle groep om 08.30 u. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15 u. vrij. De groepen 5 t/m 8 zijn om 14.00 u. vrij.

De leerlingen lunchen op school. De groepen 1 t/m 4 lunchen op vrijdagmiddag niet op school.

Om 08.25 uur gaat de eerste bel; om 08.30 uur de tweede bel. Er is geen pleinwacht aanwezig. De leerkrachten verwelkomen hun leerlingen binnen.

Vakantierooster:

Het vakantierooster voor cursusjaar 2020-2021 vindt u hieronder. Er zijn nog een aantal studiedagen opgenomen in de jaarkalender.
Buiten deze dagen wordt in principe geen verlof gegeven. Uitzonderingen vindt u op www.leerplicht.net.

Aanvang schooljaar 17-08-2020
Herfstvakantie 12-10-2020  t/m  16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020  t/m  01-01-2021
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag – 2e Paasdag 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaartsdag 13-05-2021  t/m  14-05-2021
Pinkstervakantie 24-05-2021
Zomervakantie 12-07-2021  t/m 20-08-2021
CBS Het Gebint, een solide basis voor een goede toekomst