Uw kind aanmelden

Aanmeldprocedure

Uw kind aanmelden.

Meestal meldt u uw kind aan voordat het 4 jaar wordt. De volgende stappen hanteren wij voordat uw kind ingeschreven kan worden bij ons op school:

 1. Kennismakingsgesprek met de directeur of intern begeleider en een rondleiding in de school
 2. Aanmelden d.m.v. een aanmeldformulier
 3. Onderzoek door de school na het ontvangst van het ingevulde aanmeldformulier (6-10 weken)
 4. Terugkoppeling naar ouders/verzorgers of een gesprek met ouders/verzorgers en de school. Het aanbod wordt besproken. Dit kan zijn:
  • Plaatsing op school, regulier
  • Plaatsing op school, met een zorgarrangement
  • Plaatsing op een andere reguliere school
  • Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs
 5. Inschrijving op de school d.m.v. een inschrijfformulier en vragenlijst

Informatie van de school?
Neem voor meer informatie of om uw kind(eren) aan te melden gerust contact met ons op en/of laat u informeren op deze website of op www.scholenopdekaart.nl.

CBS Het Gebint, een solide basis voor een goede toekomst